Свържете се с нас
088 799 9759

6 разлики между метода Монтесори и традиционното обучение

11.05.2022 14:24:29

6 разлики между метода Монтесори и традиционното обучение

Мария Монтесори е световноизвестно име в областта на педагогиката. Вероятно много от вас са чували за обучителните методи на Монтесори, а може би и прилагат част от тях. Те се основават на научни наблюдения при децата в различни етапи от развитието им.

Изследванията на италианския лекар и педагог стигат до извода, че децата се обучават и възпитават много по-ефективно, без да бъдат манипулирани посредством наказания и награди например. Те следва да бъдат окуражавани да са активна страна в обучителния процес, да трупат знания и умения за околния свят не по задължение, а защото така искат.

Съществуват съществени различия в подходите при обучението и възпитанието на децата по метода на Монтесори и тези, прилагани в традиционното обучение. Предстои да разгледаме 6 основни разлики между двата метода и конкретните им ползи.

Според метода на д-р Мария Монтесори, възпитанието на децата следва да започне още преди 3-годишна възраст и може да продължи до 18-годишна възраст. Общуването между деца-деца и деца-възрастни следва да стои в основата на ефективното детско развитие.

Подходите на този обучително-възпитателен метод могат да бъдат прилагани успешно както в училищна среда, така и у дома. Налични са много книги и материали, достъпни на българския пазар, които биха могли да бъдат чудесен помощник за всеки родител, решил да се възползва от ефективността на този метод.

Тук обобщаваме няколко ключови различия между традиционното образование и метода Монтесори, които ще ви представят и конкретните ползи от прилагането на същия.  

1. Иновативна среда и иновативен подход

Монтесори методът предполага различен подход към обучението и възпитанието на децата, за които е необходима и иновативна среда. Тя е коренно различна от тази, позната ни от традиционните учебни заведения.

Съществуват специално оборудвани класни стаи, съобразени с индивидуалните нужди на децата. Съществена част от оборудването им са специалните дървени детски играчки. Идеята е малчуганите да играят с такива, тъй като дървото е естествен и топъл материал. В игровите дейности се включва редене на конструктори като Just Blocks - SMART серията и други подобни. Те успешно развиват логическо мислене и са особено полезни за стимулиране на въображението у малчуганите.

2. Активност срещу пасивност

При този обучителен метод децата са активната страна, т.е. те са тези, от които се очаква действието. Децата биват мотивирани да са активната страна в процеса, а не просто да стоят мирно, да слушат и възприемат казаното от учителя. Практически детето усвоява информацията лично, чрез собствените си действия.

Това е много по-правилният подход в обучението на децата от най-ранна възраст, категорични са експерти. Ученето чрез правене е ефективен подход в усвояването на нова информация.

3. Учителят е повече ментор и наблюдател, отколкото преподавател

Ролята на традиционния учител е изместена от тази на ментора и съветника. Да вземем за пример развитието на двигателна активност у децата, посредством дървена катерушка Пиклер Триъгълник - вид дървени играчки, базирани на образователния метод на Монтесори. Когато малчуганите играят с тази катерушка, ролята на учителя не е да казва на детето как трябва да стане - да премине безопасно и т.н., а да го остави само да намери решението, насочвайки го по правилния път.

При традиционен образователен процес учителят е този, който казва какво и как ще се случи. Т.е. активната роля на детето се превръща в пасивна. Методът на Монтесори се фокусира върху обратния процес.

4. Децата напредват със собствено темпо, а не с това, определено по програма

Учениците, обучващи се по метода Монтесори, са разпределени по възраст. Те се окуражават и учат в група, мотивирайки се взаимно, а не по задължение. При този образователен подход липсват традиционните изпитвания и поставяне на оценки.

Акцентът тук е върху вътрешната самооценка и удовлетворението от постигнатите резултати, идентифицирани от малчуганите. Това позволява на децата да се обучават със собствено темпо, а не с това, диктувано от учебните програми и следвани от учителите.

5. Учене чрез специално измислени и проектирани играчки

Д-р Мария Монтесори проектира и специални играчки, чиито характеристики и функционалности имат за цел да възпитат у децата важни умения. Не е тайна, че игровите дейности са най-атрактивният за подрастващите начин да усъвършенстват уменията си за справяне с околния свят.

Образователните играчки, използвани в обучението по метода Монтесори, са различни по-големина, форма и цвят. Има такива, представящи солидни геометрични фигури като Триъгълника на Пиклер, също и пъзели, карти и други. Общото между всички играчки е, че са изработени от дърво. Повечето от игрите дават възможност за корекция от страна на детето (пъзели, конструктори и т.н.). Това способства за мотивацията на детето да се коригира, повтаряйки стъпките при подредба на пъзел, конструиране и други.

6. Учене чрез правене

Това е сигурна предпоставка децата да усвоят качествени знания и умения, придобивайки ги чрез разнообразни игрови дейности за развитие на груба моторика, фина моторика и други. Както стана ясно, важен момент в развитието на децата имат игровите дейности, практикувани от тях.

По метода на Монтесори са разработени и няколко вида играчки, част от които споменахме в горните редове. За успешното развитие на когнитивни умения при децата например помага трансформиращата Монтесори дървена къща, предлагана в различни размери. Тази и много други екологични играчки, които освен полезни за обучаващите се малчугани, са създадени и с мисъл за планетата, са налични в магазина на Wooden Magic.

Обучително-възпитателният метод на Монтесори носи със себе си редица ползи за обучаващите се. Той се основава на схващането, че всяко дете е индивидуално и няма универсален метод, по който да се обучава и възпитава. По тази причина наборът от използвани материали и подход е разнообразен, а не еднотипен и строго определен, както при традиционното преподаване у нас.

В България този подход е подпомагащ и/или допълващ традиционните обучителни методи в учебните заведения. В този ред на мисли, възможност за практикуването му активно се прилага в обучителни центрове (частни учебни заведения, детски градини, центрове за работа с деца и други), работещи по метода Монтесори. Те им осигуряват алтернативен и нетрадиционен начин за надграждане знанията на подрастващите и осигуряване на пълноценното им образование.

Методът на Монтесори може да се приложи успешно и у дома, за да подпомогне процеса по изграждане на независимост у подрастващите. Той е ключов за оказване на правилната подкрепа на интересите на децата, както и успешното им утвърждаване като личности.

Виж всички Wooden Magic сетове за катерене тук

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Дървени Сетове за катерене по метода на Mонтесори

Дървени Сетове за катерене по метода на Mонтесори

6 разлики между метода Монтесори и традиционното обучение

6 разлики между метода Монтесори и традиционното обучение

6 разлики между метода Монтесори и традиционното обучениеМария Монтесори е световноизвестно име в областта на педагогиката. Вероятно много от вас са чувал 6 разлики между метода Монтесори и традиционното обучениеМария Монтесори е световноизвестно име в областта на педагогиката. Вероятно много от вас са чувал 2022-07-25T18:29:21+03:00 6 разлики между метода Монтесори и традиционното обучение

<p><strong><span>Мария Монтесори</span></strong><span> е световноизвестно име в областта на педагогиката. Вероятно много от вас са чували за обучителните методи на <strong>Монтесори</strong>, а може би и прилагат част от тях. Те се основават на научни наблюдения при децата в различни етапи от развитието им.</span></p> <p><span>Изследванията на италианския лекар и педагог стигат до извода, че децата се обучават и възпитават много по-ефективно, без да бъдат манипулирани посредством наказания и награди например. Те следва да бъдат окуражавани да са активна страна в обучителния процес, да трупат знания и умения за околния свят не по задължение, а защото така искат. </span></p> <p><span>Съществуват съществени различия в подходите при обучението и възпитанието на децата по <strong>метода на Монтесори</strong> и тези, прилагани в традиционното обучение. Предстои да разгледаме 6 основни разлики между двата метода и конкретните им ползи. </span></p> <p><span>Според метода на д-р Мария Монтесори, <strong>възпитанието на децата следва да започне още преди 3-годишна възраст и може да продължи до 18-годишна възраст</strong>. Общуването между деца-деца и деца-възрастни следва да стои в основата на ефективното <strong>детско</strong> <strong>развитие</strong>. </span></p> <p><span>Подходите на този обучително-възпитателен метод могат да бъдат прилагани успешно както в училищна среда, така и у дома. Налични са много книги и материали, достъпни на българския пазар, които биха могли да бъдат чудесен помощник за всеки родител, решил да се възползва от ефективността на този метод. </span></p> <p><span>Тук обобщаваме няколко ключови различия между традиционното образование и метода Монтесори, които ще ви представят и конкретните ползи от прилагането на същия.&nbsp;&nbsp; </span></p> <h2><span>1. Иновативна среда и иновативен подход </span></h2> <p><span>Монтесори методът предполага различен подход към обучението и възпитанието на децата, за които е необходима и иновативна среда. Тя е коренно различна от тази, позната ни от традиционните учебни заведения. </span></p> <p><span>Съществуват специално оборудвани класни стаи, съобразени с индивидуалните нужди на децата. Съществена част от оборудването им са специалните дървени детски играчки. Идеята е малчуганите да играят с такива, тъй като дървото е естествен и топъл материал. В игровите дейности се включва редене на конструктори като <a href="https://woodenmagic.eu/product/darven-konstruktor-seriya-smart-malak-just-blocks">Just Blocks - SMART серията </a>и други подобни. Те успешно развиват логическо мислене и са особено полезни за стимулиране на въображението у малчуганите.</span></p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/25313/files/image/darveni-konstruktori-62deb320cbfbe.jpg" /></p> <h2><span>2. Активност срещу пасивност </span></h2> <p><span>При този обучителен метод децата са активната страна, т.е. те са тези, от които се очаква действието. Децата биват мотивирани да са активната страна в процеса, а не просто да стоят мирно, да слушат и възприемат казаното от учителя. Практически детето усвоява информацията лично, чрез собствените си действия. </span></p> <p><span>Това е много по-правилният подход в обучението на децата от най-ранна възраст, категорични са експерти. Ученето чрез правене е ефективен подход в усвояването на нова информация. </span></p> <h2><span>3. Учителят е повече ментор и наблюдател, отколкото преподавател</span></h2> <p><span>Ролята на традиционния учител е изместена от тази на ментора и съветника. Да вземем за пример развитието на двигателна активност у децата, посредством дървена катерушка <a href="https://woodenmagic.eu/product/modificirasht-se-pikler-triagalnik">Пиклер Триъгълник</a> - вид дървени играчки, базирани на образователния метод на Монтесори. Когато малчуганите играят с тази катерушка, ролята на учителя не е да казва на детето как трябва да стане - да премине безопасно и т.н., а да го остави само да намери решението, насочвайки го по правилния път. </span></p> <p><span>При традиционен образователен процес учителят е този, който казва какво и как ще се случи. Т.е. активната роля на детето се превръща в пасивна. Методът на Монтесори се фокусира върху обратния процес.</span></p> <p><span><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/25313/files/image/na-pikler-62acf22288c52.jpg" width="601" height="401" /></span></p> <h2><span>4. Децата напредват със собствено темпо, а не с това, определено по програма</span></h2> <p><span>Учениците, обучващи се по метода Монтесори, са разпределени по възраст. Те се окуражават и учат в група, мотивирайки се взаимно, а не по задължение. При този образователен подход липсват традиционните изпитвания и поставяне на оценки. </span></p> <p><span>Акцентът тук е върху вътрешната самооценка и удовлетворението от постигнатите резултати, идентифицирани от малчуганите. Това позволява на децата да се обучават със собствено темпо, а не с това, диктувано от учебните програми и следвани от учителите.</span></p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/25313/files/image/po-montesori.jpg" width="600" height="371" /></p> <h2><span>5. Учене чрез специално измислени и проектирани играчки </span></h2> <p><span>Д-р Мария Монтесори проектира и специални играчки, чиито характеристики и функционалности имат за цел да възпитат у децата важни умения. Не е тайна, че игровите дейности са най-атрактивният за подрастващите начин да усъвършенстват уменията си за справяне с околния свят. </span></p> <p><span>Образователните играчки, използвани в обучението по метода Монтесори, са различни по-големина, форма и цвят. Има такива, представящи солидни геометрични фигури като Триъгълника на Пиклер, също и пъзели, карти и други. Общото между всички играчки е, че са изработени от дърво. Повечето от игрите дават възможност за корекция от страна на детето (пъзели, конструктори и т.н.). Това способства за мотивацията на детето да се коригира, повтаряйки стъпките при подредба на пъзел, конструиране и други. </span></p> <h2><span>6. Учене чрез правене</span></h2> <p><span>Това е сигурна предпоставка децата да усвоят качествени знания и умения, придобивайки ги чрез разнообразни игрови дейности за развитие на груба моторика, фина моторика и други. Както стана ясно, важен момент в развитието на децата имат игровите дейности, практикувани от тях. </span></p> <p><span>По метода на Монтесори са разработени и няколко вида играчки, част от които споменахме в горните редове. За успешното развитие на когнитивни умения при децата например помага трансформиращата <a href="https://woodenmagic.eu/product/transformirashta-montesori-darvena-kashta-golyama">Монтесори дървена къща</a>, предлагана в различни размери. Тази и много други екологични играчки, които освен полезни за обучаващите се малчугани, са създадени и с мисъл за планетата, са налични в магазина на Wooden Magic.</span></p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/25313/files/image/darvena-kasa.jpg" width="600" height="600" /></p> <p><span>Обучително-възпитателният метод на Монтесори носи със себе си редица ползи за обучаващите се. Той се основава на схващането, че всяко дете е индивидуално и няма универсален метод, по който да се обучава и възпитава. По тази причина наборът от използвани материали и подход е разнообразен, а не еднотипен и строго определен, както при традиционното преподаване у нас. </span></p> <p><span>В България този подход е подпомагащ и/или допълващ традиционните обучителни методи в учебните заведения. В този ред на мисли, възможност за практикуването му активно се прилага в обучителни центрове (частни учебни заведения, детски градини, центрове за работа с деца и други), работещи по метода Монтесори. Те им осигуряват алтернативен и нетрадиционен начин за надграждане знанията на подрастващите и осигуряване на пълноценното им образование. </span></p> <p><span>Методът на Монтесори може да се приложи успешно и у дома, за да подпомогне процеса по изграждане на независимост у подрастващите. Той е ключов за оказване на правилната подкрепа на интересите на децата, както и успешното им утвърждаване като личности.</span></p> <p>Виж всички Wooden Magic сетове за катерене <a href="https://woodenmagic.eu/category/triagalnik-na-pikler-i-setove-za-katerene">тук</a></p> <p><iframe width="560" height="314" src="//www.youtube.com/embed/1Om6V_96LKs" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p></p>

, , , , , ,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки